Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Mając na uwadze najwyższą jakość świadczonych usług oraz ochronę prywatności Klientów, Sprzedawca tworzy następującą politykę prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Przeglądanie zasobów Sklepu internetowego nie wymaga podawania danych osobowych, z zastrzeżeniem §15 ust. 15 poniżej.
 4. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego wymaga podania następujących danych osobowych:
  1. kraj,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres,
  4. kod pocztowy,
  5. miasto,
  6. adres e-mail.
 5. Sprzedawca zbiera dane osobowe w celu zawarcia z Klientem umowy o świadczenie usługi złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, umowy Sprzedaży, jak również w związku z ich wykonywaniem.
 6. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia zamówienia, w tym wystawienia dokumentu księgowego. Zmianie nie podlegają również dane zbierane automatycznie.
 8. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy na odległość.
 9. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego, automatycznie zbierane są następujące dane:
  1. adres IP,
  2. nazwa domeny,
  3. rodzaj stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej,
  4. rodzaj systemu internetowego stosowanego przez Klienta.
 10. Dane wskazane w §15 ust. 15 powyżej mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), które stanowią pliki przesyłane i zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie itp.) korzystającego ze Sklepu internetowego. Służą one do uzyskiwania informacji dotyczących preferencji Klienta.
 11. Pliki cookies („ciasteczka”) nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu, z którego korzysta Klient.
 12. Pliki cookies („ciasteczka”) zapamiętują preferencje Klientów, pozwalając na dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów. Służą one również opracowywaniu informacji statystycznych.
 13. Klient może odmówić wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies. W tym celu należy dokonać odpowiednich ustawień w stosowanej przeglądarce internetowej. Dokładne postępowanie różni się w zależności od oprogramowania używanego przez Klienta.
 14. Celem usunięcia plików cookies znajdujących się na urządzeniu końcowym Klienta należy dokonać wyboru odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej lub ręcznie usunąć pliki z pamięci urządzenia. Dokładne postępowanie różni się w zależności od oprogramowania używanego przez Klienta.
 15. Sprzedawca informuje, że odmowa wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.
 16. Dane, o których mowa mogą zostać wykorzystane w celu:
  1. diagnozowania problemów technicznych związanych z wykorzystywanym serwerem,
  2. tworzenia analiz statystycznych,
  3. udoskonalania Sklepu internetowego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wchodzącym w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Smitschagen B.V,  De Dreef 32,  1741MH Schagen, Holandia w celu prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie produktów będących w ofercie firmy Smitschagen B.V.

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów i jest uwzględniana w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.
Przetwarzane dane osobowe zostały nam przekazane dobrowolnie bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą, lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł. Podanie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, stanowić może jednakże warunek zawarcia współpracy biznesowej.
Państwa dane są przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Spółki, jakim jest udokumentowanie realizacji transakcji, tworzenie analiz, dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami, marketing produktów i usług własnych.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie marketingowej zapewniamy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Staramy się jednak, aby nasze działania marketingowe były realizowane w taki sposób, aby odpowiadały na Państwa oczekiwania i potrzeby, dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i uwagi w zakresie otrzymywanych od nas informacji.

Jeśli jesteście Państwo naszym Klientem podane dane są przetwarzane także w celu realizacji i rozliczenia zamówień i umów.
W celu realizacji ww. celów Administrator może przekazywać Państwa dane następującym podmiotom:
• podwykonawcom, firmom księgowym, firmom świadczącym usługi marketingowe, windykacyjne oraz innym podmiotom, z którymi administrator współpracuje na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych,
a także organom publicznym, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane w czasie realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
Mogą się Państwo skontaktować z administratorem wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] 

Potrzebujesz osobistej porady? Wyślij nam e-mail: [email protected]

Zobacz również instrukcję wideo

Złóż wniosek o naszą bezpłatną kartę kolorów.